Oversigt over alle holdene, samt hvilken fordel du har ved at tilmelde dig til holdet med rabat ordning.

Klik på Info. på højre side af billedet og se hvilken hold du har fri adgang til.

Her kan du vælge de ønskede hold med rabatordningen.
Hedehusene Idræts Forening - en forening i bevægelse